Naše historie

Historie Klubu biatlonu Prostějov by se dala datovat již od sedmdesátých let dvacátého století, kdy Radomil Večeřa nabídnul dětem základní školy v Bedihošti vedení kroužku branných sportů, které jsou dnes součástí biatlonu.

V devadesátých letech, konkrétně 25. května 1990 vzniká Biatlon club junior Prostějov. Zakládajícími činiteli klubu byli Antonín Dušek, Antonín Bůžek a v neposlední řadě pan Radomil Večeřa.

Struktura klubu se průběhem času vyvíjela a rozšiřovala se členská základna, která nejvíce čerpala z dětí ze ZŠ v Bedihošti.

29. 9. 1991 se mění název klubu na Biatlon club Raška Prostějov. Tento název je platný do roku 1995.

Od ledna roku 1995 se opět mění název klubu na Biatlon club Prostějov. To je jen jedna ze znatelných událostí, která se pro klub stala. V roce 1995 získal klub do vlastnictví a správy sportovní areál s malorážkovou střelnicí ve Zdětíně. Zde se reprezentantům klubu dostalo a do dnešní doby dostává plnohodnotných a kvalitních podmínek pro trénink. Těchto kvalitních podmínek funkcionáři klubu ihned využili i pro ostatní biatlonové kluby a od roku 1995 se ve sportovním areálu Zdětín koná již tradiční regionální závod v letním biatlonu, vždy koncem dubna.

Celkově devadesátá léta dvacátého století byla pro klub velmi živá a úrodná. Závodnící získávali mnoho vavřínů jak na domácí (české poháry, mistrovství české republiky, závody na kolečkových lyžích), tak zahraniční scéně (evropské poháry). Uspěchy v soutěžích by převážně v letní obdobě tohoto sportu. O skvělé výsledky se nejvýrazněji v této době zasloužili sourozenci Večeřovi: Jitka, Radka a Roman a dále Markéta Koudelková.

Od 12. 12. 2001 došlo k poslední změně v názvu klubu na Klub biatlonu Prostějov.  

V roce 2007 zapojil klub své aktivity nejen do kruhů biatlonu, ale i atletiky. Konkrétně členové klubu stáli u založení přespolního běhu v lázeňském městečku Skalka.  

V říjnu 2009 přišla pro klub velká ztráta v podobě úmrtí šéftrenéra a jednatele klubu Radomila Večeři.

V současné době klub příjímá nové zájemce o tento sport.