Členové KB Prostějov se zúčastnili trenérského výcviku

18.02.2010 22:21

Čtyři členové KB Prostějov se ve dnech 15.-16.2. 2010 zúčastnili praktického výcviku pro zisk licence trenéra III. kategorie. Jmenovitě Jitka Neubauverová, Radka Coufalová, Roman Večeřa a Jan Ratiborský byli v těchto dnech pod vedením zkušených instruktorů. Teorií techniky běhu na lyžích měl na starosti pan Ondráček, praktické části se věnovala sympatická instruktorka Táňa.

Jak už bylo zmíněno, výcvik se skládal z dvou částí. Večerní teorie a další den, v dopoledních hodinách výuka klasického běhu na lyžích, v odpoledních výuka volného stylu.

Zúčastnění kurzu se shodli, že kurz nebyl až tak jednoduchý a odnesli si z něj nové, důležité poznatky pro trénink svých budoucích svěřenců.

 Ale cesta k získání licence ještě nekončí. Je ještě naplnit teoretickou část kurzu a zakončit jej závěrečnou prací.

Tím naším svěřencům přejeme mnoho píle při dalším studiu.

Zpět